Senin, 10 Oktober 2011

Contoh Soal Persilangan Monohibrid dan Dihibrid


Contoh soal monohibrid dan dihibrid
Tanaman mangga rasa manis (Aa) disilangkan dengan tanaman mangga rasa masam (aa). Berapa persen kemungkinan tanaman berasa manis dari keturunan persilangan tersebut?

Jawab:

P  =  Aa         X          aa                                                                                                                                                (manis)          (masam)

G  = A                        a                                                                                                                                              a

F  =  Aa (manis)                                                                                                                                                      aa (masam)

Jadi keturunan mangga berasa manis adalah 1/2  X 100% = 50%.
Disilangkan tanaman berbunga merah (MM) dengan tanaman berbunga putih (mm), bagaimanakah perbandingan fenotipnya pada F2 bila warna merah bersifat dominan?

Jawab:

P  = MM        X           mm                                                                                                                                           (merah)               (putih)

G =  M                          m

F1=  Mm (merah)

F1  X  F1

P =  Mm         X          Mm                                                                                                                                     (merah)             (putih)

G =        M                    M                                                                                                                                                m                    m

F2= MM = merah

        Mm  = merah

        mM  = merah

        mm  = putih

Perbandingan febotipnya:

       Merah  :  putih  =  3 : 1
Tanaman tinggi berbuah manis (TTMM) disilangkan dengan tanaman rendah berbuah masam (ttmm). Berapa persenkah tanaman bergenotip tanaman tinggi berbuah masam dan tanaman rendah berbuah masam bila persilangan sampai F2?

Jawab:

Perbandingan fenotip pada dihibrib =

Tinggi manis : tinggi masam : rendah manis : rendah masam = 9 : 3 : 3 : 1

- Tanaman tinggi berbuah masam = 3/16 X 100%  = 18,75%

- Tanaman rendah berbuah masam = 1/16 X 100%  = 6,25.
.Dik : kapri biji bulat, warna kuning dikawinkan dengan kapri biji keriput warna hijau.
B = bulat, K = Kuning, b = keriput, k = hijau
Dit : Tentukan F1 dan F2!
Jawab :

P : BBKK x bbkk
(Bulat kuning) (keriput hijau)

Gamet : BK ; bk
F1 : BbKk

P2 : BbKk x BbKk
Gamet :BK, Bk, bK, bk ; BK, Bk, bK, bk
F2 :
♀ : ♂: BK--------- Bk-------- bK--------- bk
BK--- BBKK (1)--- BBKk (2)--- BbKK (3)--- BbKk (4)
Bk--- BBKk (5)--- BBkk (6)--- BbKk (7)--- Bbkk (8)
bK--- BbKK (9)--- BbKk (10)-- bbKK (11)-- bbKk (12)
bk--- BbKk (13)-- Bbkk (14)-- bbKk (15)-- bbkk (16)

Ratio Genotipe :
BBKK = 1 (1)
BBKk = 2 (2; 5)
BbKK = 2 (3; 9)
BbKk = 4 (4, 7, 10, 13 )
BBkk = 1 (6)
Bbkk = 2 ( 8; 14)
bbKK = 1 ( 11)
bbKk = 2 ( 12; 15 )
bbkk = 1 (16)
maka ratio genotype = 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1

Ratio fenotipe : buat kuning : bulat hijau : keriput kuning : http://my.opera.com/yunitamayani/blog/genetika-pewarisan-sifat keriput hijau = 9 : 3 : 3 : 1


Tidak ada komentar:

Posting Komentar